Vedenie DFS Pramienok :

Umelecká vedúca: Ing. Marianna Nahálková

Organizácia : Ing. Michaela Košová

Taneční pedagógovia: Mgr. art. Simona Dikaszová, Ing. Michaela Košová

Spolupráca so SZUŠ Liptovský Hrádok, pobočka Liptovský Mikuláš

Riaditeľka: Mgr. art. Eva Ohraďanová

E- mail: riaditel@szuslh.sk