Repertoár

Repertoár súboru Pramienok je od jeho začiatkov zameraný na pôvodné hry, piesne a tance z Liptova. V začiatkoch sa súbor venoval hlavne spracovaniu materiálu z obcí stredného Liptova. Postupom rokov svoj repertoár rozšíril aj o tance z iných kútov nášho regiónu. Okrem nácviku tancov sa v Pramienku deti vždy zapájali do vyhľadávania ľudových piesní, riekaniek a hier. Krásne námety do choreografií súbor získal od ochotných starých rodičov a prastarých rodičov. Z obce Smrečany bola nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie teta Božena Devečková. Všetkým týmto ľuďom patrí naše poďakovanie.

Od roku 2007 súbor spolupracuje so SZUŠ a odvtedy deti rozširujú svoje tanečné schopnosti aj na hodinách klasického a jazzového tanca. V rámci hodín ľudového tanca sa oboznamujú aj s ostatnými tanečnými regiónmi Slovenska. Deti tak dostávajú kompletné tanečné vzdelanie a mi veríme, že dobrá príprava im pomôže v ich ďalšom účinkovaní v dospelých súboroch.

V choreografická tvorba v Pramienku je od jeho začiatku v rukách vedúcej súboru Marianny Nahálkovej. Ruku k dielu priložili aj Tina Brychtová, Katka Vdovcová, Majka Staňeková, Eva Ohraďanová, Miška Košová a Simona Dikaszová. V poslednom období súbor prekročil hranicu stredného Liptova a začal čerpať námety aj s obcí dolného ( Liptovské Sliače) a horného Liptova ( Važec) a tak úspešne rozširuje svoj repertoár.