Pramienok vznikol v roku 1990 pri Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2007 spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou.

Aj vďaka tejto spolupráci sa dnes na tanečnej príprave podieľa viac pedagógov

- Ing. Michaela Košová, Mgr.art. Simona Dikaszová, Bc. Jana Veselovská.

Od jeho vzniku až po dnes je umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Ing. Marianna Nahálková. Jej pravou rukou je tanečný pedagóg Ing. Michaela Košová.

V súbore pracuje 40 detí vo veku 5 – 15 rokov.

Repertoár súboru je od jeho začiatkov zameraný na pôvodné hry, piesne a tance Liptova. Okrem nácviku tancov, piesní a hier sa deti aktívne zapájajú do vyhľadávania ľudových zvykov, piesní a riekaniek stredného Liptova, ktoré sú následne využívané v choreografiách. Námety do choreogradií získal súbor od ochotných starých a prastarých rodičov. Z obce Smrečany bola a stále je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie teta Božena Devečková / 1923

Choreografická tvorba v súbore je od začiatku v rukách umeleckej vedúcej Marianny Nahálkovej. Ruku k dielu priložili aj Tina Brychtová, Katka Vdovcová, Majka Staněková, Eva Ohraďanová, Michaela Košová a Simona Dikaszová.

Spomenúť najúspešnejšie choreografie – Medzi najúspešnejšie choreografie patria tance Krštenie, Húsky, Dokarúvanie, Na Ondraštekovie pľaci, s ktorými súbor postúpil na krajské kolá prehliadok a už roky tvoria jeho základný repertoár.

Keďže súbor nemá vlastnú hudbu, spolupracuje s ľudovými hudbami z Liptovského Mikuláša. V začiatkoch to bol harmonikár Jaroslav Hrnčiar, neskôr ľudová hudba Hrnčiarovci. Od roku 1995 začal súbor spolupracovať s Detskou ľudovou hudbou Cibirovci / vedúci G. Cibira . Táto spolupráca trvala do r. 2002, potom spolupracoval s ĽH Sláčik / 2003-2005/, s ĽH FS Váh / 2005- po súčasnosť, a dlhé roky ho sprevádza so svojou harmonikou muzikant Tibor Plch.

Súbor sa pravidelne zúčastňuje regionálnych detských prehliadok a súťaží. V rokoch 1999,2001,2006,2008 bol účastníkom krajskej súťažnej prehliadky DFS.

Prekrásne spomienky si deti zachovávajú na svoje účinkovanie na detskom folklórnom festivale v Likavke, Lúčkach, v Liptovskom Mikuláši – Ploštíne – na detskom festivale „Pod skalkou“, Terchovej a Folklórnom festivale vo Východnej, kde účinkovanie je túžbou každého tanečníka folklórneho súboru.

Deti prezentovali náš folklór a Slovensko na medzinárodných festivaloch v Poľsku 1990, Bulharsku 1994, Maďarsku 1991, v Českej republike/ Praha 1996, Plzeň 2011, Veľká Bystřice 1999, Srbsku /Belehrad 2008, Selenča 1998, 2001, 2003, 2005, 2008, 2013, Bačsky Petrovec 1997, Kysáč 1997/, Francúzsku 1993 a Turecku 2009.

Najúspešnejšie vystúpenia: r. 1999 Lidový Rok Veľká Bystřice, 1997 VII. Ročník Slovenských národných slávností, r. 2008 Belehrad – Medzinárodný kultúrny festival „Radosť Európy 2008“, r. 2009 Istanbul – X. medzinárodný euroázijský kultúrny festival .

15 rokov udržuje súbor družbu s DFS Pramienok zo Selenče /Vojvodina – Srbsko/ a tiež udržuje družbu s DFS Mladosť z Považskej Bystrice.