Členské

členské do DFS Pramienok sa uhrádza v dvoch platbách:

I. polrok do 30.9.2014, 43 €

II. polrok do 28.2.2015, 43 €

od 1. ročníka všetky ročníky na číslo účtu DFS Pramienok : 1459039851/0200

prípravné štúdiu PŠ2 B na číslo účtu SZUŠ: 2922912339/1100