rozvrh na školský rok 2014/2015:

P5/P6
Pondelok:
ĽT – 14:30 – 16:00 – SD
TPR – 16:00 – 17:30 – MK
Štvrtok:
Spev – 15:35 – 16:00 – MN
KT- 16:00 – 16:45 – SD
DT – 16:45 – 17:30 – SD

P3
Utorok:
ĽT – 14:30 – 15:35 – SD
TPR – 15:35 – 16:45 – MN
Štvrtok:
KT – 14:05 – 14:50 – SD
DT – 14:50 – 15:35 – SD
TPR – 15:35 – 16:00 – SD
Spev – 16:00 – 16:25 – MN

P1
Utorok:
TPR – 14:05 – 15:35 – MN
Štvrtok:
TP – 16:20 – 17:50 – MN

PŠ2B
Utorok:
TP – 16:20 – 17:50 – MF
Štvrtok:
TPR – 15:35 – 17:05 – MK

pedagógovia:

SD- Simona Dikaszová
MK- Michaela Košová
MN- Marianna Nahálková
MF- Malvína Fuzáková

predmety:

ĽT- ľudový tanec
TPR- tanečná prax
KT- klasický tanec
DT- džezový tanec
TP – tanečná príprava